d1_edited.jpg

midi bicie 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je voľne prístupný priemyselný štandard, ktorý spravuje organizácia MIDI Manufacturers Association (MMA). Tento štandard obsahuje špecifikácie hardvér aj softvér pre digitálnu komunikáciu medzi hudobnými nástrojmi navzájom a ďalšími zariadeniami ako sú sequencer, počítače, mixéry alebo i svetelná technika. MIDI neprenáša medzi hudobnými nástrojmi audio signál (zvuk), ale informácie o udalostiach. MIDI bicie stopy sú veľmi ľahko editovateľné, preto môžeme zmeniť / upraviť: 

 

• dynamiku / hlasitosť 

• tempo 

• zvuky/ nástroje

 

bez straty kvality zvuku. Midi bicie stopy sú perfektnou voľbou pre kapely bez bubeníka, alebo pre nízkorozpočtové projekty.

MIDI bicie/groovy